YLANEN 1/2022 – Rongankadun ”pyöräilijän paratiisi” vesittymässä raskaaksi autoilu- ja joukkoliikennekaduksi

Rongankatu, pilalla.

YLANEN on jokaiselle, jota kiinnostaa Tampereen rakennettu ympäristö, kaavat, katusuunnitelmat, rakennetun ympäristön muutokset, liikenne sekä yleinen urbaani meininki erityisesti kuntapolitiikan näkökulmista. Blogisarjaa kirjoittavat Tampereen yhdyskuntalautakunnan vihreän valtuustoryhmän jäsenet Jaakko Vuorio ja Tiina Mikkonen.

Yhdyskuntalautakunnan 22.3.2022 kokoukseen on vihdoin tulossa päätösasiaksi Rongankadun katusuunnitelma.

Tässä lyhyt ja ytimekäs arvio nykyisestä katusuunnitelmasta ja reaktiot oletetuilta kadunkäyttäjiltä:

Tampereen yhdyskuntalautakunnan vihreän valtuustoryhmän jäsenet Jaakko Vuorio ja Tiina Mikkonen, eli allekirjoittaneet, tulevat esittämään tiistaina 22.3.2022 yhdyskuntalautakunnan kokouksessa pykälän 73 eli Rongankadun katusuunnitelman valmisteluun palauttamista.

Rongankadun katusuunnitelmaa on matkan varrella kommentoitu erittäin runsaasti mediassa, mielipidepalstoilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kommentointi on ollut pääosin negatiivista, sillä Tampereen kaupunki on luistamassa sovitusta eli esimerkillisen laadukkaan pyörätien rakentamisesta. Pyöräilijät sekä kävelijät ovat saaneet väistyä nykyisessä katusuunnitelmassa joukkoliikenteen, yksityisautoilun ja raskaan liikenteen edeltä. Suuresta palautemäärästä huolimatta Rongankadun katusuunnitelman ongelmat ovat edelleen viranhaltijoiden pohjaesityksessä joitakin kosmeettisia muutoksia lukuun ottamatta. Suunnittelijat ja kaupunkiympäristön palvelualueen johto eivät ole tehneet niitä muutoksia, joita keskustassa eniten palveluita käyttävät eli pyöräilijät sekä kävelijät ovat esittäneet, ja joille Rongankatua on alusta saakka pitänyt suunnitella. Rongankadusta ei tule luvattua “pyöräilijän paratiisia”, pikemminkin painajainen.

Ensinnäkin, nykyisessä katusuunnitelmaesityksessä Rongankadusta ei ole tulossa ”esimerkillisen laadukas pyörätie kantakaupunkiin”, jossa “korotukset selkeyttävät liikenteen hierarkiaa ja pyöräilijän etuajo-oikeutta”. (Tampereen kaupunkistrategia). Pyöräilijöille ei ole tulossa etuajo-oikeutta, ja Pellavatehtaankadun banaani-shikaani haastaa pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden toisin kuin lisäisi sitä. Siten Rongankadun katusuunnitelma ei noudata keskustan strategista osayleiskaavaa, jossa on esitetty, että “Rongankatua kehitetään tärkeänä jalankulun reittinä, jonka laatua ja jatkuvuutta on parannettava. Rongankatua kehitetään myös seudullisena pyöräilyn pääreittinä, jonka laatua parannetaan parantamalla liittymien turvallisuutta ja sujuvuutta sekä erottelemalla jalankulku ja pyöräily omille väylille”.

Emme ymmärrä, miksi viranhaltijat eivät toteuta Rongankadun katusuunnitelmassa sitä, mistä ollaan sovittu Tampereen keskustan kehittämisessä sekä pormestariohjelmassa.

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsenet, eivätkä vain allekirjoittaneet, ovat pitkin matkaa esittäneet runsaasti huolia viranhaltijoiden suuntaan siitä, ovatko viranhaltijat nyt todellakin toteuttamassa sitä, mitä ollaan keskustan kehittämisestä keskusteltu ja sovittu? Niin yksittäisiä kaavoittajia, suunnittelijoita että palvelualueen johtajia on useaan otteeseen muistutettu siitä, mistä on sovittu ja mitä on kirjattu eri strategioihin ja pormestariohjelmaan. Lisäksi Hämeenkadun rakentamisen aikana on erikseen todettu, että Rongankadulle laitetaan ns. “all-in” pyörätien laadukkuuteen Hämeenkadun muuttuessa pääosin ratikka ja kävelypainotteiseksi, jonne ei ihan ymmärrettävistäkin syistä pystytä tarjoamaan pyöräteiden “Mercedes-Benziä” eli nopeaa etuajo-oikeutettua pyöräilybaanaa. Huolimatta lautakunnan esittämistä huolenaiheista ja kommenteista, joita on toimitettu niin sähköpostitse, lautakunnan ajankohtaiskatsauksissa sekä erillissä Rongankatua koskevissa keskustelutilaisuuksissa, tarvittavia muutoksia katusuunnitelmaan ei ole tehty.

Tässä vielä kootusti miksi emme voi hyväksyä Rongankadun katusuunnitelmaa:

Lisäksi nykyinen katusuunnitelma ei noudata seuraavia koko kaupungin kehittämistä ohjaavia toimenpiteitä:

Nyt esitetyssä Rongankadun katusuunnitelmassa on paljon hyviä aineksia, joita voidaan hyödyntää uudelleenvalmistelussa eli uudelleenvalmistelu ei lähtisi tyhjästä. Keskeistä olisi nyt palata takaisin jo hyväksyttyyn Rongankadun yleissuunnitelmaan ja selkeyttää erityisesti Pellavatehtaankadun ja Rongankadun risteysaluetta ja teknisin järjestelyin tuottaa siihen pyöräilijöille laadukas ja turvallinen risteysalue, jossa on pyöräilijöillä etuajo-oikeus. Lisäksi on tärkeää pohtia, voidaanko Rongankadulle ajattaa suunnitteilla olevaa joukkoliikennemäärää. Nykyisin Rongankadulla kulkee 8 bussivuoroa tunnissa, kun taas tulevaisuudessa joukkoliikenteen määrän arvioidaan olevan 23 vuoroa tunnissa, joka tarkoittaa 3 minuutin välein kulkevaa bussia Rongankadun Itäpäätyyn.