Peruskoulun rahoitus turvattava kunnissa myös koronan jälkeisessä ajassa

Julkaistu 15.4.2021 Aamulehdessä mielipidekirjoituksena.

Perusopetuksen järjestäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Tehtävän merkitys tulee korostumaan entisestään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeisessä ajassa, kun maakuntahallinto ottaa sote-palveluiden järjestämisen vastuulleen.

Kunnat ovat avainroolissa varmistamassa, että perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuustehtävä toteutuu kaikkien lasten osalta.

Koronapandemia on kirkastanut sen, miten tärkeä tehtävä peruskoululla on lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja kasvun kannalta. Vaikkakin välttämättömiä, koulujen sulkemiset koronan vuoksi ovat olleet varsin epäedullisia lasten kasvun ja kehittymisen kannalta.. Koulujen sulkemiset, etäopetus ja elämänpiirin kaventuminen ovat aiheuttaneet oppimisvajetta sekä haasteita lasten jaksamiselle ja koulussa pärjäämiselle. Koulujen sulkemiset ovat erityisen haitallisia lapsille, joilla on jo entuudestaan vaikeammat lähtökohdat.

Kansainväliset järjestöt ja tutkijat ovat varoittaneet, että ilman merkittäviä koulutusinvestointeja, joilla paikataan koronapandemiassa syntynyttä lasten oppimisvajetta, on vaarassa syntyä lasten koronasukupolvi, joka tulee kärsimään muita sukupolvia enemmän mielenterveyden ongelmista sekä sosiaalisista ongelmista.

On ennustettu, että ilman tukitoimia lasten koronasukupolvien keskiansiotulot tulevat olemaan aiempia sukupolvia pienemmät. On siis tärkeää, että vältämme tällaisen sukupolven syntymisen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä toteaa kesäkuussa 2020 julkaistussa raportissaan, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa tukitoimissa on pidettävä huoli, ettei toisteta 90-laman virheitä eli leikata lasten, nuorten ja perheiden kannalta kriittisistä peruspalveluista. Siksi vuoden 2020 kesällä akuutin oppimisvajeen paikkaamiseksi valtio myönsi erityisrahoitusta kunnille tukemaan varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa ilmenneitä tuen tarpeita. Monet kunnat käyttivät rahoituksen oikealla ja tehokkaalla tavalla eli palkkasivat lisää opettajia.

On irvokasta ja suorastaan häpeällistä, että osa kunnista on lomauttanut opettajia saatuaan valtion erityisrahoitusta koronapandemiasta eniten kärsineiden lasten tukemiseen (Yle 8.4.). Jo pelkästään normaalioloissa opettajien lomautukset on todettu usein perustuslain vastaisiksi. Erityisen vakavaksi lomautukset tekee paitsi se, että ne ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusehtojen vastaisia, mutta myös se, että lomautukset ovat tosiasiallisesti leikkauksia lasten mahdollisuuksista hyvään elämään. On selvää, että opettajia lomauttamalla ja peruskoulun menoja leikkaamalla emme tule koronakriisistä selviämään.

Koulutukseen investoiminen on juuri nyt kriittisen tärkeää, ja leikkaukset sekä lomauttamiset tulevat pitkällä aikavälillä todella kalliiksi. Ne ovat lyhytnäköistä politiikkaa, jolla aiheutetaan monin verroin uusia ongelmia jo nykyisten lisäksi.

Jaakko Vuorio, luokanopettaja, koulutustutkija, kuntavaaliehdokas (vihr.), Tampere

Iiris Suomela. kansanedustaja (vihr.), kuntavaaliehdokas, Tampere