Kuka on Jaakko

ūüď∑:Saara-Maija Kallio

Olen 34-vuotias tamperelainen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja sekä varavaltuutettu valtuustokaudella 2021-2024. Pääasiallinen luottamustehtäväni on Tampereen yhdyskuntalautakunnassa varsinaisena jäsenenä sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä. Toimin myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajan eli apulaispormestarin varajäsenenä.

Olen kasvatustieteen maisteri sekä luokan- ja kuvataiteiden opettaja sekä väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Päätöikseni olen valtionhallinnossa virkahenkilönä Opetushallituksessa koulutuksen kehittämisen ja kansainvälistämisen tehtävissä.

Vihreissä olen toiminut puoluevaltuuskunnassa Pirkanmaan edustajana kaksi peräkkäistä kautta vuosina 2018-2021, vihreiden globaali- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana vuosina 2018-2019 sekä Tampereen vihreiden hallituksessa vuodet 2016-2019. Toimin tällä hetkellä myös Tampereen yliopiston Tieteentekijät Tatte ry:n hallituksessa.

Haluan olla mukana rakentamassa maailmaa, joka olisi huomenna kestävämpi ja oikeudenmukaisempi paikka elää kaikille.

Ansioluettelo

Koulutus

Väitöskirjatutkija, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto, 2017-

Kasvatustieteen maisteri, kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, luokanopettajan koulutusohjelma, kuvataiteen sivuaineopinnot, Tampereen yliopisto / Aalto-yliopisto, 2010 – 2015.

Kasvatustieteen kandidaatti, luokanopettajan koulutusohjelma, Tampereen yliopisto, 2010 – 2015.

Sotatieteiden ylioppilas, Maavoimien rajavartiolinja, pääaine johtaminen, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2008 Р2010.

Ylioppilas, musiikkiteatterilinja, Parkanon lukio, 2003 – 2006.

Työkokemus

Hankekoordinaattori, Erasmus+ KA3 Assess@Learning -hanke, Opetushallituksen COVID-19 etäopetusselvitys koordinaatio, Opetushallitus, 2020-

Projektitutkija, lukuisia kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä tutkimusrahoitushakuja, Tampere Research Center for Information and Media (TRIM), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto, 2017-2021.

Luokanopettaja, Tampereen kaupunki, POPS2014 vuosiluokkaistaminen, 2015-2016.

Luokanopettajan sijainen, Tampereen kaupunki, 2011-2015.

Varastotyöntekijä, Metso Minerals, 2011-2014.

Ravintolatyöntekijä, Opteam, 2010-2011.

Myynti-assistentti, Tutor Partners Oy, 2011.

Myynti-assistentti, Opiskelijan Tampere ry, 2011.

Ravintolatyöntekijä, MY-restaurants Oy, 2009-2010.

Luottamustehtävät

Yhdyskuntalautakunnan varsinainen jäsen, Tampereen kaupunki, 2021-

Kaupunginhallituksen varajäsen, Tampereen kaupunki, 2021-

Varapuheenjohtaja, Tampereen vihreiden valtuustoryhmä, 2021-

Hallituksen jäsen, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, 2020-2021

Puoluevaltuutettu, Vihreiden puoluevaltuuskunta, 2018-2021

Kampanjapäällikkö, Jaakko Mustakallion eduskuntavaalikampanja, 2019.

Puheenjohtaja, Vihreiden globaali- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä, 2018-2019.

Hallituksen jäsen, Tampereen vihreät ry, 2016 Р2019.

Puheenjohtaja, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto, 2014 – 2015.

Hallinnon opiskelijaedustaja, Tampereen yliopiston kielikeskus, 2012.

Puheenjohtaja, Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö OKA ry, 2012.

Hallituksen jäsen, Kadettitoverikunta ry, Kadettikoulu, Helsinki, 2009 Р2010.

Harrastukset

Vapaalasku, jalkapallo, retkeily, sauna, kuntoliikunta.

Sotilaallinen koulutus

Reservin yliluutnantti

Kadetti, sotatieteiden ylioppilas, Maavoimien rajavartiolinja, johtamisen pääaineopinnot, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2008 Р2010.

Reservin vänrikki, varusmieskoulutus Panssariprikaati / Karjalan prikaati / Maavoimien reserviupseerikoulu (RUK), Ilmatorjunta, saapumiserä 1/2007.