Kuka on Jaakko

ūüď∑:Saara-Maija Kallio

Olen tamperelainen vihreän valtuustoryhmän varavaltuutettu valtuustokaudella 2021-2024. Pääasiallinen luottamustehtäväni on Tampereen yhdyskuntalautakunnassa varsinaisena jäsenenä sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä. Toimin myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan eli apulaispormestarin varajäsenenä.

Olen kasvatustieteen maisteri sekä luokan- ja kuvataiteiden opettaja sekä väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Päätöikseni olen valtionhallinnossa virkahenkilönä Opetushallituksessa koulutuksen kehittämisen ja kansainvälistämisen tehtävissä.

Vihreissä olen toiminut puoluevaltuuskunnassa Pirkanmaan edustajana kaksi peräkkäistä kautta vuosina 2018-2021, vihreiden globaali- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana vuosina 2018-2019 sekä Tampereen vihreiden hallituksessa vuodet 2016-2019. Toimin tällä hetkellä myös Tampereen yliopiston Tieteentekijät Tatte ry:n hallituksessa.

Haluan olla mukana rakentamassa maailmaa, joka olisi huomenna kestävämpi ja oikeudenmukaisempi paikka elää kaikille.

Ansioluettelo

Koulutus

Väitöskirjatutkija, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto, 2017-

Kasvatustieteen maisteri, kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, luokanopettajan koulutusohjelma, kuvataiteen sivuaineopinnot, Tampereen yliopisto / Aalto-yliopisto, 2010 – 2015

Kasvatustieteen kandidaatti, luokanopettajan koulutusohjelma, Tampereen yliopisto, 2010 – 2015

Sotatieteiden ylioppilas, Maavoimien rajavartiolinja, pääaine johtaminen, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2008 Р2010

Ylioppilas, musiikkiteatterilinja, Parkanon lukio, 2003 – 2006

Työkokemus

Erityisasiantuntija, SALTO Digital, EU-ohjelmien koulutuksen ja nuorisotyön digitalisaation edistäminen, Opetushallitus, 2022-

Hankekoordinaattori, Erasmus+ KA3 Assess@Learning -hanke, Opetushallituksen COVID-19 etäopetusselvitys koordinaatio, Opetushallitus, 2020-2022

Projektitutkija, lukuisia kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä tutkimusrahoitushakuja, Tampere Research Center for Information and Media (TRIM), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto, 2017-2021.

Luokanopettaja, Tampereen kaupunki, POPS2014 vuosiluokkaistaminen, 2015-2016

Luokanopettajan sijainen, Tampereen kaupunki, 2011-2015

Varastotyöntekijä, Metso Minerals, 2011-2014

Ravintolatyöntekijä, Opteam, 2010-2011

Myynti-assistentti, Tutor Partners Oy, 2011

Myynti-assistentti, Opiskelijan Tampere ry, 2011

Ravintolatyöntekijä, MY-restaurants Oy, 2009-2010

Luottamustehtävät

Yhdyskuntalautakunnan varsinainen jäsen, Tampereen kaupunki, 2021-

Kaupunginhallituksen varajäsen, Tampereen kaupunki, 2021-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen, Tampereen kaupunki, 2023-

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen, Tampereen kaupunki, 2021-2023

Puheenjohtaja, Tampereen vihreät ry, 2022

Varapuheenjohtaja, Tampereen vihreiden valtuustoryhmä, 2021-2023

Hallituksen jäsen, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, 2020-2021

Puoluevaltuutettu, Vihreiden puoluevaltuuskunta, 2018-2021

Kampanjapäällikkö, Jaakko Mustakallion eduskuntavaalikampanja, 2019

Puheenjohtaja, Vihreiden globaali- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä, 2018-2019

Hallituksen jäsen, Tampereen vihreät ry, 2016 Р2019

Puheenjohtaja, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto, 2014 – 2015

Hallinnon opiskelijaedustaja, Tampereen yliopiston kielikeskus, 2012

Puheenjohtaja, Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö OKA ry, 2012

Hallituksen jäsen, Kadettitoverikunta ry, Kadettikoulu, Helsinki, 2009 Р2010

Harrastukset

Vapaalasku, jalkapallo, retkeily, sauna, kuntoliikunta.

Sotilaallinen koulutus

Reservin yliluutnantti

Kadetti, sotatieteiden ylioppilas, Maavoimien rajavartiolinja, johtamisen pääaineopinnot, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2008 Р2010.

Reservin vänrikki, varusmieskoulutus Panssariprikaati / Karjalan prikaati / Maavoimien reserviupseerikoulu (RUK), Ilmatorjunta, saapumiserä 1/2007.